SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


  Activiteiten agenda

In de agenda vindt u alle activiteiten voor de komende periode. Voor sommige activiteiten is een aanmelding nodig en bij andere kunt u zo even binnenlopen.
Misschien is er iemand in uw omgeving die ook wel eens kennis wil maken met de activiteiten van de SWO?
Nodigt u hem of haar gerust uit om mee te gaan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Om mee te kunnen doen aan de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de SWO. We nodigen u uit om donateur te worden van de Stichting.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

 

4,92
27 september
Lezing
Locatie: Ons Huis in St.-Annaparochie
Tijdstip: 14.30
Bijdrage: € 2,50

4,92

3 oktober
cursus valpreventie
Locatie: MFC Ons Huis te Sint Annaparochie
Tijdstip: 9.30 uur
Bijdrage: € 30,00. 

8 oktober
Dia?s
Locatie de V.E. kerk in Oudebildtzijl
Tijdstip: 14.00 uur
bijdrage:  € 2.50.

9 oktober
Lezing
Locatie: in Twaskar Minnertsga.
Tijdstip: 15.00 uur. 
Bijdrage: € 3,50 

10 oktober
Dorpsetentsy

Locatie: Kijfhueck in Froubuurt
Tijdstip: 12.00 uur
Bijdrage: ㈋,00 per persoon

11 oktober
Informatieve middag

Locatie: De Utwyk in Nij Altoenae 
Tijdstip: 14.30 uur
bijdrage: € 3,00  

13 oktober
De Bildtse Seniorendag
Locatie: Beuckelaer
Tijdstip: 10.00 uur 
Bijdrage: € 17,50