SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


  Activiteiten agenda

In de agenda vindt u alle activiteiten voor de komende periode. Voor sommige activiteiten is een aanmelding nodig en bij andere kunt u zo even binnenlopen.
Misschien is er iemand in uw omgeving die ook wel eens kennis wil maken met de activiteiten van de SWO?
Nodigt u hem of haar gerust uit om mee te gaan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Om mee te kunnen doen aan de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de SWO. We nodigen u uit om donateur te worden van de Stichting.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

 

4,91

11 januari
Dia voorstelling Stichting Bildts Aigene

locatie: De Open Hof St.-Jacobiparochie
aanvang 14.30
bijdrage ?.50

23 januari
proefles Tai Chi Qigong 
9.30-10.30
MFC Ons Huis in St. Annaparochie
bijdrage: geen

24 januari
etentje Hartige taarten

locatie: restaurant Beuckelaer St. Annaparochie
aanvang 11.30
bijdrage € 11,00
Opgeven vóór 16 januari

4,91

2 februari
Eendenkorf vlechten
locatie: MFC Ons Huis in St. Annaparochie
aanvang 13.30
opgave voor
31 januari