SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


  Activiteiten agenda

In de agenda vindt u alle activiteiten voor de komende periode. Voor sommige activiteiten is een aanmelding nodig en bij andere kunt u zo even binnenlopen.
Misschien is er iemand in uw omgeving die ook wel eens kennis wil maken met de activiteiten van de SWO?
Nodigt u hem of haar gerust uit om mee te gaan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Om mee te kunnen doen aan de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de SWO. We nodigen u uit om donateur te worden van de Stichting.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

 

0,93

2 november
Film 
Locatie: MFC Ons Huis.
Aanvang: 14.30
Bijdrage: € 2,50

5 november
Lezing over natuur in ZW Friesland
Locatie:  lokaal achter de V.E. kerk in Oudebildtzijl.
Aanvang 14.00 uur
Bijdrage: € 2,50.

6 november
Lezing Van Paardekracht naar PK's
Locatie: in Twaskar in Minnertsga
Aanvang: 15.00 uur .
Bijdrage: € 3,50.

Workshop Tablet
Locatie Computerlokaal in MFC Ons Huis
aanvang 9.30
Bijdrage € 12.50

Boekenbios

Locatie: MFC Ons Huis St.-Annaparochie
Aanvang: 14.30 .
Bijdrage:
€ 5,-.

8 november
Dia's

Locatie: De Utwyk in Nij Altoenae
Aanvang: 14.30 uur
Bijdrage: € 3,= 

Workshop I pad
Locatie Computerlokaal in MFC Ons Huis
aanvang 9.30
Bijdrage € 12.50

13 november
Workshop I pad
Locatie Computerlokaal in MFC Ons Huis
aanvang 9.30
Bijdrage € 12.50

14 november
Rondleiding gemeentehuis Waadhoeke te Franeker!
Opgave: vóór 3 november  bij SWO.
Vertrek: op 14 november 13.15 uur vanaf MFC Ons Huis 

Blijf b(l)ij met je rijbewijs
Locatie: MFC Ons Huis
Aanvang:  9.00 
Opgave: voor 3 november.

15 november
Workshop I pad

Locatie Computerlokaal in MFC Ons Huis
aanvang 9.30
Bijdrage € 12.50