SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


  Activiteiten agenda

In de agenda vindt u alle activiteiten voor de komende periode. Voor sommige activiteiten is een aanmelding nodig en bij andere kunt u zo even binnenlopen.
Misschien is er iemand in uw omgeving die ook wel eens kennis wil maken met de activiteiten van de SWO?
Nodigt u hem of haar gerust uit om mee te gaan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Om mee te kunnen doen aan de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de SWO. We nodigen u uit om donateur te worden van de Stichting.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

 

4,91
1 november
Stokvis eten in Beuckelaer
aanvang 11.30

8 november 
Haak aan
Van 10-12 uur in de bibliotheek te St. Annaparochie

9 november

Workshop IPad
in het computerlokaal in Ons Huis
te st. Annaparochie
van 09.30 tot 11.30 uur.

Dia's in Nij Altoenae 
Stichting Bildts Aigene (BDS) zal u o.a. laten genieten van prachtige dia's over Nij Altoenae. Er worden beelden vertoond 'van oud naar nieuw' maar ook over de landbouw in het Bildt. De middag begint om 14.30 uur in De Utwyk. De kosten voor deze middag zijn € 3,=  dit is inclusief koffie, thee en koek.

10 november
Film in Ons Huis
aanvang 14.30 entree 2.50

16 november 
Workshop IPad
in het computerlokaal in Ons Huis
te st. Annaparochie
van 09.30 tot 11.30 uur.

21 november  
In gesprek met uw wijkagent in Minnertsga
Uw wijkagent zal voorlichting geven en met u spreken over Veiligheid en wonen. Wijkagenten Nico Kooistra en Roderik Zaal komen naar 'Twaskar' om u deze voorlichting te geven. De middag begint om 15.00 uur. Uw bijdrage voor deze middag is € 3,50  dit is inclusief een kopje thee en koffie met koek.

Dia's in Vrouwenparochie
Stichting Bildts Aigene (BDS) laat u prachtige historische beelden zien over Froubuurt en omgeving. Dat roept weer heel wat herinneringen op. Het wordt vast weer een gezellige middag. Aanvang 14.30 uur in De Kijfhueck! Uw bijdrage voor deze middag is € 2,50 dit is inclusief een kopje thee en koffie met traktatie.

29 november
Reisje naar Tomatenkwekerij
Vertrek 13.30 uur Kosten 2.50