SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


  Activiteiten agenda

In de agenda vindt u alle activiteiten voor de komende periode. Voor sommige activiteiten is een aanmelding nodig en bij andere kunt u zo even binnenlopen.
Misschien is er iemand in uw omgeving die ook wel eens kennis wil maken met de activiteiten van de SWO?
Nodigt u hem of haar gerust uit om mee te gaan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Om mee te kunnen doen aan de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de SWO. We nodigen u uit om donateur te worden van de Stichting.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

 

4,94

22 oktober

 

Minnertsga boekbespreking
Locatie: De Twaskar
Tijdstip: 15.00 uur
Bijdrage: € 3,50

 

22 oktober

 

Vrouwenparochie Informatieve middag Gebiedsteam

Locatie: De Kijfhoeck
Tijd: 14.30 uur

Bijdrage: € 2,50

 

24 oktober

 

St. Jacobiparochie lezing

Locatie: 't Beerthuus
Tijd: 14.30 uur

Bijdrage: € 2,50

 

 

24 oktober

 

Nij Altoenae Film

Locatie: De Utwyk
Tijd: 14.30 uur

Bijdrage: € 3,00

26 oktober

St.-Annaparochie Bildtse Seniorendag
Locatie: Beuckelaer
Tijdstip:  Inloop vanaf 09.30 uur
Start programma: 10.00 uur
Bijdrage: € 17,50

 

4,94
6 november

Cursus In Balans

Locatie: Sint Jacobiparochie in MFC het Beerdhuus 
Tijdstip: 14.00 uur       
Duur:  10 weken,
Bijdrage: € 30,=
Opgeven bij Annie Schiphof,  tel. 0518 491937 

6 november

St. Annaparochie  Lezing over problemen met de prostaat
Door: P. Bögels (huisarts)
Locatie: MFC Ons Huis
Tijd: 14.30 uur
Informatie: Zwaantje Wijbenga(tel. 0518-402061) of SWO(tel. 0518-402728)
Bijdrage: € 2,50 incl. consumptie 

20 november

Opfrissen Verkeerstheorie
Locatie: St. Annaparochie in MFC Ons Huis
Tijdstip: 09.00 uur tot 12.00 uur
Bijdrage: Gratis
Opgeven: voor 10 november bij SWO, tel. 0518-402778