SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


  Activiteiten agenda

In de agenda vindt u alle activiteiten voor de komende periode. Voor sommige activiteiten is een aanmelding nodig en bij andere kunt u zo even binnenlopen.
Misschien is er iemand in uw omgeving die ook wel eens kennis wil maken met de activiteiten van de SWO?
Nodigt u hem of haar gerust uit om mee te gaan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Om mee te kunnen doen aan de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de SWO. We nodigen u uit om donateur te worden van de Stichting.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

0,93

22 januari|
Vrouwenparochie lezing
Locatie: de Kijfhueck
Aanvang: 14.30 uur.
Bijdrage: € 3,=

Minnertsga lezing
Locatie: Twaskar
Aanvang: 15.00 uur.
Bijdrage: € 3,50 

 

4,92

6 februari.
Gezamenlijke maaltijd in Beuckelaer
Locatie: restaurant van Beuckelaer
Aanvang: 11.30
Opgave: voor 31 januari bij de SWO
Bijdrage: € 11.00

Handwerkbeurs Zwolle
Op Donderdag 14 februari                 
Vertrek:      ± 9 uur opstapplaatsen volgen per brief 
Bijdrage:       € 36,50 (incl. Entree)
Te betalen aan:    SWO het Bildt, rek. nr. NL53 RABO 0130 1913 37
Opgave:      voor 6 februari bij de SWO.