SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Werkgroep Senioren het Bildt (PCOB/OBS/SWO) organiseerde een bedrijfsbezoek naar de REC in Harlingen (Reststoffen Energie Centrale).

Onderstaand een kort verslag van de middag.

Vrijdag 21 februari werd er door 45 belangstellenden een bezoek gebracht aan de REC in Harlingen. Na eerst een kopje koffie of thee gedronken te hebben, werd er een presentatie gegeven over het verwerkingsproces van het afval. Hierna ging men in twee groepen elk o.l.v. een Omrin medewerker door het bedrijf om te zien hoe het proces van de verwerking van het afval van het begin tot het eind in z'n werk gaat. De Reststoffen Energie Centrale is een technisch hoogstandje. De centrale bevat de nieuwste technieken om reststoffen goed, veilig en milieu-vriendelijk te verbranden. Elke dag brengen vijftig vrachtwagens afval naar de REC. Het afval dat ze brengen wordt nauwkeurig geregistreerd en gewogen. De lading wordt daarna in een bunker gestort. Grote kranen mengen het afval en een enorme shredder vermaalt het. Daarna gaat het afval de verbrandingsoven in. De verbrandingsoven kan elke dag ruim 800 ton afval verbranden. Dit is de inhoud van 16.000 volle mini-containers. Bij verbranding wordt het afval op een groot rooster gebracht. De temperatuur van de oven loopt op tot 1100 graden Celsius. Het verbrandingsproces word continue gemonitord en de luchtremissies onafhankelijk geregistreerd. Deze warmte wordt gebruikt om water te verhitten, hierdoor ontstaat stoom. De warmtekrachtcentrale zet een deel van deze stoom om in elektriciteit (goed voor 50.000 huishoudens). Het restant van de stoom wordt afgenomen door de nabij gelegen zoutfabriek Frisia Zout. Dit levert een besparing op van 75 miljoen m? aardgas per jaar. Hiermee behaalt de REC het hoogste rendement in ons land. De REC werkt alleen met brandbaar afval zoals gescheiden huishoudelijk restafval of bedrijfsafval. Dit is afval wat niet meer herbruikbaar is. Er gelden strenge regels voor het afval dat de REC mag verbranden. Gevaarlijke stoffen, maar ook groente, fruit en tuinafval mogen niet verbrand worden. Omrin zet alles op alles om afval optimaal in te zamelen, grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Het was een zeer interessante goed verzorgde middag en we hebben gehoord en gezien hoe belangrijk het is dat elke bewoner het afval goed moet scheiden in de daarvoor bestemde containers.

   0,75   0,75

    1,34