SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Nuttige adressen en telefoonnummers

Alarmnummers Telefoonnummer ....................   Website
Voor politie, brandweer, spoedambulance en ongevallen

 112

   
Politie voor niet spoedeisende zaken 

 0900-8844

  website politie
       
Huisartsen    

Huisartsenpraktijk Bögels, van Harenstraat 47, 9076 BT St. Annaparochie

0518-401764

   website praktijk Bögels

Huisartsenpraktijk Bögels, van Albadaweg 11, 9078 VR Oude Bildtzijl

0518-421232

   website praktijk Bögels
Huisartsenpraktijk Statenweg, locatie 't Raadhuus, van Harenstraat 47, 9076 BT St. Annaparochie

0518-401488

   website praktijk Statenweg
Huisartspraktijk Klatter, Kadal 29, 9079 KT St. Jacobiparochie

0518-491215

   website praktijk Klatter
Huisartsenzorg Minnertsga, Fjildleane 16, 9047 JR Minnerstga

0518-471224

   website huisartsenzorg Minnertsga
   
Dokterswacht

0900-1127112

   website Dokterswacht
   
Tandzorg het Bildt    
Burg. Albardastraat 20, 9076 ET St. Annaparochie

0518-401010

   website Tandzorg het Bildt
   
Gebiedsteam Waadhoeke, regio het Bildt

0517-380357

   website Gebiedsteam
   
Gemeente Waadhoeke    
Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker

0517-380380

   website Gemeente Waadhoeke
   
Huisvesting    
Wonen Noordwest Friesland, de Wissel 17, 9076 PT St. Annaparochie

0518-409800

   website Noordwest Friesland
Zorgcentrum het Bildt 'Beuckelaar', Beuckelaerstraat 25, 9076 DA St. Annaparochie

0518-401532

   website Zorgcentrum het Bildt
Noorderbreedte State de 'Parrebeam', Middelweg Oost 122-A, 9076 BR St. Annaparochie

0518-767200

   website de Parrebeam
Van Harenshuus, Cingel 2, 9076 DK St.Annaparochie

0518-453200

   website van Harenshuus
   
Thuiszorg    
Thuiszorg Het Friese Land

0900-8864

   website Het Friese Land
Inloopspreekuur: 13.00-14.00 uur, Kade 4, 9076 DP St. Annaparochie

0518-402200

   
Interzorg Groep

088-5180200

   website Interzorg Groep
Zorgcentrum het Bildt 'Beuckelaar'

0518-401532

   website Zorgcentrum het Bildt
Buurtzorg 't Bildt

06-12132013

   website Buurtzorg 't Bildt
   
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

088-7891000

   website CIZ
   
Medipoint hulpmiddelen

088-1020100

   website Medipoint
 
Vereniging Het Groene Kruis, Kade 4, 9076 DP St. Annaparochie

0518-401695

   website Groene Kruis St. Annaparochie
Uitleen hulpmiddelen: maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur    
   
Vereniging Het Groene Kruis, Ferniawei 1A, 9047 KM Minnertsga

0518-471209

   
Uitleen hulpmiddelen: maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur    
   
Maatschappelijk werk (via het Gebiedsteam Waadhoeke, regio het Bildt

0517-380357

   website Gebiedsteam
   
De Luisterlijn (telefonische hulpdienst)

058-2120343

  website De Luisterlijn
   
Multi  Functioneel Centrum 'Ons Huis' , Beuckelaerstraat 2, 9076 DA St. Annaparochie    website MFC Ons Huis

Bibliotheek

088-1656123

   website Bibliotheek
Seewyn Kunsteducatie

0517-397167

   website Seewyn
   
WMO Taxivervoer (met taxipas)

0900-8866

   
Taxivervoer Waaksma (algemeen)

0512-331333

   website Waaksma
ANWB "Automaatje"

06-18422894

   
ANBO (Algemene Nederlandse Ouderen Bond)

0348-466666

   website ANBO
PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond).    Contactpersoon A. Bos

0518-401948

   website PCBO
   
Zonnebloem     Contactpersoon: Dorien Sijtsma

06-46082342

   website Zonnebloem
   
Werkgroep Mantelzorg het Bildt

0517-393750

  website mantelzorg waadhoeke