SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Zeer geslaagde fietsinformatiedag in St.- Jacobiparochie

 1,33  1,33 1,33 
 1,33  Op 16 mei werd in St. Jacobiparochie een Fietsinformatiemiddag gehouden. In Nederland is ruim 20% van de verkeersslachtoffers fietser. Senioren lopen een groter risico op een ongeval dan overige volwassen fietsers. Uit ziekenhuisgegevens blijkt dat een groot deel van de fietsongevallen eenzijdig is, wat betekent dat er geen andere weggebruikers bij het ongeluk zijn betrokken.Sommige oudere fietsers ondervinden met het vorderen der jaren vaak problemen met het evenwicht, reactiesnelheid en het overzien van een complexe verkeerssituatie, bijvoorbeeld bij het links afslaan. Andere senioren vinden het verkeer door allerlei nieuwe verkeersmaatregelen, de veelheid van borden en de veranderde weginrichting minder overzichtelijk. Zij vinden het gevaarlijk om te fietsen. Hierdoor dreigt zelfstandige mobiliteit door senioren verloren te gaan. Daarom werd in samenwerking met de Fietsersbond een informatieve middag georganiseerd. Doel van deze middag was : Het vergroten van het inzicht in de eigen fiets- en verkeersvaardigheid en het aanbieden van mogelijkheden deze vaardigheid te  vergroten. Zodoende draagt de fietsvaardigheid bij aan het verkleinen van de ongevalkansen, zodat de oudere fietser langer en met plezier aan het verkeer kan deelnemen. Ik denk dat men daar deze middag zeker in is geslaagd.  1,33
 1,33  1,33  1,33