SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Grote belangstelling voor lezing Wijkagent Boersma

0,93
De St. Welzijn Ouderen kon zich verheugen in de enorme belangstelling bij de lezing van wijkagent Geert Boersma. Waarom deze bijeenkomst organiseren in de Beuckelaer vroegen sommige zich af. Meestal worden voorlichtingsmiddagen of leuke bijeenkomsten gehouden in Ons Huis door de SWO. Reden hiervoor was dat er in de woningen om en nabij de Beuckelaer soms ongevraagde bezoekers komen en men niet goed weet wat men daar mee aan moet. Er was enige onrust ontstaan daardoor. Doe je de deur 's avonds open en/of laat je iemand bij aanbellen binnen? Wat is wijsheid? Daarvoor was wijkagent Boersma gevraagd en bereid gevonden om daar zo mogelijk meer helderheid in te geven. En dat gebeurde op een enthousiaste en bijzonder leuke manier. Boersma gaf aan dat u zelf als bewoner van een flat of woning geen verplichting heeft om de deur open te doen als u niet weet wie er voor uw deur staat. Heeft u een raam in uw deur of daarnaast een zijraam dan altijd even zien wie of er bij u voor de deur staat. Familie en vrienden laten meestal weten dat ze op een bepaalde avond komen. Is het goed volk dan komen ze wel en laten ze zich zien, hebben ze andere bedoelingen dan doen ze dat meestal niet. Boodschappen doen? pas dan op waar u de tas met portemonnee laat. Draag de beurs bij u en stop die niet in het boodschappen mandje of winkelwagen. Deze en nog veel meer tips werden deze middag aangereikt. Tijdens en na de lezing werd er een levendige discussie gehouden. Men kon vragen stellen waar zoveel mogelijk een antwoord op werd gegeven. Maar ook na afloop blijft Boersma bereid open te staan voor vragen al zal hij binnenkort geen wijkagent meer van St.-Anne zijn. Wel is er reeds een opvolger aangesteld. Na afloop kregen de aanwezigen folders mee om door te lezen en ook nog eens na te lezen wat er deze middag allemaal uitgelegd was. Een leerzame middag was de conclusie. De aanwezigen hadden al kunnen genieten van de koffie/thee en omdat het patatwoensdag in Beuckelaer was kon men ook nog genieten van een bakje patat, frikadel of kroket uit de keuken van de Beuckelaer.
Een bezoeker