SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Rijvaardigheidsdag 2013

 1,25  1,33  1,35
 

0,75

Op woensdag 6 november was er in Sint Annaparochie een rijvaardigheidsdag. Deze dag bestond uit een aantal onderdelen. De deelnemers gingen samen met een rij instructeur een uur rijden in eigen auto en men kreeg een uur theorieles. Bij Veilig Verkeer Nederland konden de deelnemers een reactiesnelheidstest doen en kon er een ogentest worden gedaan. Ook kon men deelnemen aan een alcoholtest. Na afloop kreeg elke deelnemer een certificaat welke werden uitgereikt door Wethouder Nel Haarsma van Gemeente Het Bildt. Aan deze rijvaardig-heidsdag deden 28 mensen mee. De deelnemers gingen allemaal met een zeer tevreden gevoel naar huis. Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagde dag die zeker voor een ander jaar voor herhaling vatbaar is. De leiding van deze dag was in handen van Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Deze dag is financieel mogelijk gemaakt door Gemeente Het Bildt daarom waren er voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.
 0,75
 1,35  1,25  0,99