SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Volksdansgroep "De Wisselpas" Minnertsga 35 jaar

 1,34

1,34

1,34

Volksdansgroep "De Wisselpas" bestaat in november 2013 35 jaar daarom is er een feestelijke bijeenkomst gehouden. Ook oud-leden waren voor deze middag uitgenodigd. Eerst werd er even gedanst. De groep staat onder leiding van Anneke van der Schaaf. Daarna was er koffie of thee met gebak. Ondertussen zitten de dames gezellig te praten en gaan er wat oude foto's rond. Mevrouw Vogel is nu nog het enige lid dat vanaf de oprichting bij de groep is, zij wordt daarom door de voorzitster mevrouw Bep Peeters in de bloemetjes gezet.

Ook Anneke van der Schaaf de leidster van de groep krijgt een bloemetje overhandigd omdat zij dit inmiddels al weer 20 jaar heeft gedaan. Vervolgens brengt Hilda Dijkstra de felicitaties over van de SWO aan de hele groep en overhandigd een envelop met inhoud aan de penningmeester. Ook Anneke krijgt een mooie orchidee aangeboden. Daarna kunnen de liefhebbers nog even dansen. Dan is het tijd voor een drankje en een hapje. En zo komt er al dan weer een eind aan een goed geslaagde gezellige middag.