SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Mantelzorgondersteuning

De zorg voor iemand in je naaste omgeving, de zogenaamde mantelzorg, kan zwaar zijn. 10 november is landelijk uitgeroepen tot de Dag van de Mantelzorg. Dit om de waardering voor mantelzorg te laten blijken en de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. De ouderenadviseur maakt deel uit van de Werkgroep Mantelzorg. Deze werkgroep organiseert voor Waadhoeke, regio het Bildt en Menameradiel, een ontmoetingsbijeenkomst op of rond de Dag van de Mantelzorg. Let u op de SWO rubriek in de Bildtse Post. Ook kan de ouderenadviseur met u meedenken over wat nodig is om de zorg voor uw dementerende of zieke naaste vol te houden.

Steunpunt mantelzorg Waadhoeke
In Waadhoeke is een steunpunt mantelzorg waar inwoners uit de hele gemeente een beroep op kunnen doen. Kijk voor meer informatie over dit steunpunt ook eens op  www.deskule.nl