SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


De zomer is nog volop aanwezig en toch zullen zeer binnenkort alle verenigingen weer beginnen met hun activiteiten. En dat geldt natuurlijk ook voor onze soos.  En met het mooie weer zal niemand direct aan de binnen activiteiten gaan denken, maar regeren is vooruitzien. Het bestuur hoopt in elk geval dat iedereen op zijn of haar eigen wijze heeft kunnen genieten van het mooie weer. Er waren en zijn mogelijkheden genoeg, zowel in ons eigen land als in het buitenland en verveling is er dan niet bij natuurlijk. Maar hoe gaat dat in de komende tijd nu de vakanties in het algemeen voorbij zijn? Bent u er zeker van dat u ook dan voldoende mogelijkheden heeft om lekker ontspannen bezig te zijn?  En heeft u daarover de nodige twijfels, dan zou de soos Ons Genoegen '84' in St. Annaparochie wellicht een mooie gelegenheid kunnen zijn die twijfel bij u weg te nemen!

Want wat heeft de soos u te bieden? Voor de leden van de soos is er in principe 5x per week (van maandag tot en met vrijdag) de mogelijkheid te gaan biljarten of te kaarten. En u behoeft daarvoor zeker niet de beste te zijn, want meedoen is voor ons allen belangrijker dan winnen. Voor beide activiteiten worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd en worden er partijen gespeeld tegen verschillende sociëteiten uit andere dorpen. Vooral dit laatste is altijd een heel gezellig gebeuren. Voorts wordt er altijd gebiljart om het Bildts kampioenschap in 3 klassen en wordt door de SWO jaarlijks het gezellige SWO-toernooi gehouden. Om meer deelnemers te krijgen bij het kaarten, worden de partners van de leden uitgenodigd ook lid te worden van onze soos tegen een zeer gereduceerd tarief van € 15,- per jaar. En u kunt daarvoor aan alle kaartactiviteiten meedoen. En dan wordt er in december altijd nog een gezellige middag georganiseerd, veelal gecombineerd met een buffet o.i.d.

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?
De contributie bedraagt momenteel € 11,50 per maand, waarvan € 2,00 ten behoeve van de kas van de soos. Via de SWO kunnen tegen een zeer laag tarief bonnen worden gekocht voor koffie/thee. En voor eerdergenoemd bedrag kunt u dus in principe alle werkdagen in de soos terecht om een kaartje te leggen, of voor een partijtje biljart, maar gewoon even bijpraten kan natuurlijk ook. En verder is er nog de mogelijkheid te dammen of te schaken. En mochten er nog andere ideeën leven, zowel bij de huidige leden als bij de potentiële nieuwe leden dan horen wij dat graag.  En twijfelt u nu nog, kom dan gerust eens een keertje kijken in de soosruimte in het MFC 'Ons Huis' te St. Annaparochie. 26 september beginnen de activiteiten weer.
EN  DAAROM  DUS  NET  STINNE,  MAAR  D'R  HINNE!!