SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Ouderen adviseur

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en dan het liefst in de eigen omgeving. Soms is daar wel enige ondersteuning bij nodig. Het is niet zo gemakkelijk om de weg te vinden in het aanbod aan voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daar wil de ouderenadviseur u dan ook bij helpen. In een persoonlijk gesprek luistert zij naar uw vraag of uw probleem. Zij zal u vervolgens informeren en adviseren en probeert samen met u een oplossing te zoeken. Als dat nodig is legt zij namens u contact met andere instanties. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de diensten van de ouderenadviseur. Zij werkt onafhankelijk van organisaties en instellingen. De ondersteuning kan op meerdere terreinen nodig zijn. Het is dan ook fijn dat u met uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht kunt bij één persoon. 
Zij kan onder andere met u meedenken en adviseren over:
o activiteiten in de buurt
o maaltijdvoorziening
o vervoer
o financiële regelingen
o ondersteuning administratie
o seniorenwoningen
o woningaanpassing
o opname in een zorgcentrum
o dagopvang
o thuiszorg

   

Ekie Altena-Bouma,
uw ouderenadviseur
(gemeente het Bildt)

Om een afspraak te maken
kunt u bellen
tel: 0518 - 402778

 

0,78