SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Alarmnummers:      
Politie, brandweer, spoedambulance en ongevallen 112
Politie voor niet spoedeisende zaken 0900- 8844   website politie

 

Huisartsen:

Huisartsenpraktijk Bögels
v.Harenstraat 47, 9076 BT,  St. Annaparochie
0518-401764
 
website praktijk Bögels

Huisartsenpraktijk Bögels
Van Albadaweg 11, 9078 VR Oudebildtzijl
0518-421232

website praktijk Bögels

Huisartsenpraktijk Statenweg
v.Harenstraat 47, 9076 BT, St. Annaparochie
0518-401488

website praktijk Statenweg

Huisartspraktijk Klatter
Kadal 29, 9079 KT St. Jacobiparochie
0518-491215

website praktijk Klatter

Huisartsenzorg Minnertsga
Fjildleane 16, 9047 JR Minnertsga
0518-471224

website huisartsenzorg Minnertsga

 

Dokterswacht 0900-1127112 website dokterswacht

 

Tandzorg het Bildt:

Tandzorg het Bildt
Burg. Albardastr. 20, 9076 ET St.Annaparochie

0518-401010 

Zorgverlening:

Stichting Zorgcentrum het Bildt 'Beuckelaer'
Beuckelaerstraat 25, 9076 DA Sint Annaparochie
0518-401532

website Zorgcentrum Het Bildt 'Beuckelaer'

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 Indicatie verzorgingshuis/verpleeghuis/thuiszorg
088-7891120
website CIZ

Hulpmiddelencentra Friesland:
GroeneKruis  St.Annaparochie                                        
Kade 4,
uitleen hulpmiddelen:
ma t/m vr. 18.30 - 19.30 uur              
GroeneKruis Minnertsga
Ferniawei 1A,
Uitleen hulpmiddelen: ma t/m vr. 18.00 - 19.00 uur

0518-4016950518-471209
website hulpmiddelencentrum
Hulpmiddelencentrum ( HMC) en Lammert de Vries Revalidatie (LVR) 0511 460660

 

Werkgroep Mantelzorg het Bildt
Contactadres: Stichting Welzijn Ouderen het Bildt


0518-402778

 

Thuiszorg:

Thuiszorg Het Friese Land 0900-8864 website thuiszorg
Inloopspreekuur: 13.00-14.00 uur Kade 4, St. Anna 0518-402200 website SZI
Stichting Zorgcombinatie Interzorg te Ferwert 0518-418383
Stichting Zorgcentrum het Bildt 0518-401532
Buurtzorg 't Bildt 06 12132013

 

Maatschappelijk werk:

St. Zorgcombinatie Interzorg te Ferwert 0518-418282 website SZI
Sinne Welzijn te Leeuwarden 058-2348434
Sensoor Telefonische Hulpdienst 058-2132000 website Sensoor
Maatschappelijk werk (via het gebiedsteam) 0518-409275

 

Gemeente Het Bildt:

 

0518-409234

 

www.Waadhoeke.nl

Gemeentehuis Van Harenstraat 47
 9076 BT St. Annaparochie

Gebiedsteam Waadhoeke regio het Bildt

 

 

0517-380357


Huisvesting Wonen Noordwest Friesland

 De Wissel 17 St. Annaparochie

0518-409800

website WNF
Zorgcentrum het Bildt, Beuckelaar
Beuckelaarstraat 25, 9076 DA, St.Annaparochie
0518-401532
Noorderbreedte State de Parrebeam
Middelweg-oost 122a, 9076 BR, St.Annaparochie
0518-767200
Het van Harenshuus
Cingel 2, 9076 DK , St.Annaparochie
0518-453200


Multifunctioneel centrum Ons Huis
:
 Beuckelaerstraat 2, 9076 DA St. Annaparochie 0518-401627

Bibliotheek

0518-401771

website bibliotheek

Centrum voor de Kunsten Muzarthe

Zalenverhuur Eelco Tjepkema                              


0518-402409

0518-401627

website Muzarthe

 

Ouderenbonden:

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)
 Contactpersoon: mevr. B. Kuijper-Boonstra
0518-403018 website ANBO
Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
 Contactpersoon: mevr. Z. Wijbenga- de Boer
0518-402061 website PCOB
Werkgroep Senioren het Bildt 0518 402778

 

Diversen:

Taxi vervoer (voorheen Beimers) 0517-396000
WMO Taxivervoer (call center) 0900-8866

Zonnebloem
Contactpersonen: Dorien Sijtsma:


0643365035
0640181219


website Zonnebloem