SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Het bestuur van de Stichting Welzijn ouderen

1,08

Het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen bestaat momenteel uit de volgende personen:
Dhr. L. Castelein (voorzitter)
Dhr. P. Haagsma (secretaris)
Mevr. B. v.d. Meer-Dijkstra (penningmeester)
Mevr. A. Lep - Klugkist
de heer W. Koopmans
Dhr. G. Koopmans
Dhr. D. Kuik

Het bestuur van de SWO bestaat uit zeven leden. Er wordt doorgaans om de zes weken vergaderd, samen met de directeur.
Er komen in die vergadering allerlei zaken aan de orde, zoals de lopende zaken met betrekking tot de huur van gebouwen, het personeel , de verschillende activiteiten die georganiseerd worden, de financiën, de relatie met de gemeente, met Zorgcentrum het Bildt en bijvoorbeeld het MFC Ons Huis.
De bestuursleden worden voor vier jaar benoemd, deze termijn kan één keer worden verlengd. Bij het aanstellen van een nieuw bestuurslid let het bestuur vooral op de deskundigheid en de betrokkenheid bij het werk met de oudere mens.

Met vriendelijke groeten,
Lammert Castelein