SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Inloopmiddag /ontmoetingsplaats voor uw vragen op digitaal gebied
4,80

De SWO het Bildt en Bibliotheek Noord Fryslan werken samen om u te helpen bij het gebruik van de computer, tablet of telefoon. De inloopmiddag is op dinsdagmiddag in de Bibliotheek (MFC Ons Huis) en op woensdagmiddag in het computerlokaal (MFC Ons Huis). Dus heeft u vragen over het gebruik van uw computer, tablet of telefoon, het downloaden van een app of bepaalde instellingen, loop dan gerust binnen. U hoeft geen afspraak te maken. Vrijwilligers zitten vanaf dinsdag 2 oktober en woensdag 3 oktober van 13.30 tot 15.30 uur voor uw klaar! U bent welkom!

De Bildtse Seniorendag op zaterdag 13 oktober!

Iedereen wordt uitgenodigd voor de Bildtse Seniorendag op zaterdag 13 oktober.  Om 10.00 uur beginnen we met een kopje koffie met wat lekkers. Er is een optreden van gezelschap 'De Trije kaart'. Zij verzorgen een gezellige morgen met muziek, zang , gedichtjes en fleurige verhaaltjes. Na dit optreden staat er een warme maaltijd klaar in het restaurant van Beuckelaer.
Kosten voor het hele programma € 17,50. Dit bedrag kunt u bij binnenkomst betalen.  U kunt u zich voor 6 oktober aanmelden bij de SWO. Maar wacht niet te lang want vol is vol! De Bildtse Seniorendag is georganiseerd door werkgroep Senioren het Bildt, Zorgcentrum het Bildt en Stichting Welzijn Ouderen te St. Annaparochie.

 

Tai Chi- Qigong
Wegens succes van het vorig seizoen is er weer een cursus Tai Chi Qigong gestart in MFC Ons Huis. De lessen worden gegeven door Pieta Gaastra, zij werkt al vele jaren als psychosomatisch fysiotherapeut. U leert op een aangename en eenvoudige manier te bewegen en daardoor te ontspannen. Het evenwicht verbetert, waardoor het valrisico wordt verminderd. De bewegingen zijn eenvoudig, zacht en rond. De bloed- en energiecirculatie verbetert zonder dat er wordt gewerkt met lange, complexe bewegingspatronen. Hierdoor is de methode makkelijk aan te leren voor jong en oud. Ook is deze vorm uitermate geschikt voor mensen met bijvoorbeeld fibromyalgie, reuma, artrose, CARA, Parkinson enz.
Wilt u ook mee doen? Bel dan met de SWO, tel. 0518-402778

Zelfstandig en zeker op de been door valpreventie

Op woensdag 3 oktober 2018 start er opnieuw een cursus valpreventie. Om de dagelijkse dingen te kunnen blijven doen en zelfstandig te blijven, is veilig en vertrouwd voelen met uw lichaam noodzakelijk. Dat betekent stevig staan op uw benen en echt op ze kunnen vertrouwen. Wie goed in balans is, is zekerder van zichzelf. Met een gerichte training, zoals Balans training, is er een enorme verbetering van de spierkracht en het evenwicht te bereiken.
Voor wie?
Voor mensen die willen werken aan hun evenwicht en stabiliteit en voor mensen die al ervaring hebben met vallen of bang zijn om te vallen.  De kans om te vallen wordt daarmee aanzienlijk kleiner. Naar aanleiding van de lovende woorden van de deelnemers die eerder al mee deden wordt deze cursus nogmaals aangeboden.

De cursus wordt gehouden op woensdagmorgen en begint om 9.30 uur in het MFC Ons Huis te Sint Annaparochie en duurt tot ongeveer 11.00 uur. 
En natuurlijk is er ook koffie en thee bij. De cursus duurt 12 weken, elke week aanwezig is wenselijk maar niet verplicht. De kosten voor deze cursus zijn € 30,= .
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen.

Wacht niet te lang, want vol is vol!

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

 

Start van het SWO seizoen 2018/2019
Het nieuwe SWO seizoen gaat op maandag 3 september van start. Bij alle 55 plussers in de gemeente het Bildt is tegen die tijd het informatieboekje bezorgd waarin de activiteiten en het cursusaanbod staat dat u, in het komende seizoen, door de SWO wordt aangeboden. Bovendien vindt u in het boekje informatie over organisaties en diensten. Een handig boekje om te bewaren! Mocht u onverhoopt geen boekje hebben ontvangen neem dan gerust even contact op met de SWO. Wij zorgen er dan voor dat u alsnog een boekje krijgt.
Om mee te kunnen doen aan de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de SWO. Wel kunt u donateur worden van de Stichting.

1,04
 Froubuurt

Woensdag 10 oktober om 12.00 uur is er weer een dorpsetentsy in de ?Kijfhueck? in Froubuurt. U kunt zich tot 5 oktober opgeven voor deze maaltijd bij de familie van der Mossel, tel. 0518-403303 of bij de SWO, De kosten zijn ㈋,-- per persoon. U bent van harte welkom!

CURSUS ENGELS

Heeft u Engelstalige kinderen en/of familie in het buitenland? Of bent u misschien gewoon geïnteresseerd in de Engelse taal? Dan bent u welkom in één van de drie groepen die vanaf woensdag 19 en vrijdag 21 september weer van start gaan met de Engelse cursus.

Wilt u er meer over weten of wilt u zich opgeven neem dan contact op met de SWO.

Bijeenkomsten:

lezing in St.-Annaparochie 
1,04
Gerrit Fokkema is het enige nog levende lid van de verzetsgroep die op 8 december 1944 één van de meest spectaculaire en levensgevaarlijke verzetsdaden uit de oorlogsjaren pleegde. Het gaat hier om de overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden, waarbij geen schot gelost werd en maar liefst 39 gedetineerde verzetsmensen bevrijd werden.
De lezing belooft een bijzonder verhaal, met meerdere spannende elementen gebaseerd uit een waar gebeurd verhaal. Donderdag 27 september zal de heer Fokkema hier over vertellen. Het comité wil u van harte uitnodigen om deze bijeenkomst bij te wonen. Welkom dus op 27 september om 14.30 in MFC Ons Huis, kosten voor deze middag € 2,50 dit is inclusief koffie en thee met traktatie.

Film in Minnertsga
Het Plaatselijk Comité organiseert voor u een filmmiddag op 25 september om 15.00 uur in De Twaskar. Er wordt deze middag een prachtige film voor u gedraaid. Wilt u meer weten over welke film er gedraaid wordt dan kunt u contact opnemen met Germ Bleeker, tel. nr. 850241. Uw bijdrage voor deze middag is € 3.50, dit is inclusief een kopje thee en koffie met wat lekkers. Iedereen is natuurlijk van harte welkom!

Lezing in Minnertsga
Op dinsdag 9 oktober is iedereen weer van harte welkom in Twaskar. Daar zal de heer Jan Tijsma uit Oudemirdum vertellen over de natuur in Zuid-West Friesland en laat hierbij prachtige beelden zien. (zie ook de website www.jantijsma.nl). De middag begint om 15.00 uur. Uw bijdrage voor deze middag is € 3,50 dit is inclusief een kopje thee en koffie met koek.

Informatieve middag in Nij Altoenae
In gesprek met uw wijkagent. Uw wijkagent de heer T. Kloosterman zal op donderdag 11 oktober voorlichting geven en met u spreken over Veiligheid in en om huis. De middag begint om 14.30 uur in De Utwyk. Uw bijdrage voor deze middag is € 3,00  Consumpties zijn bij de prijs inbegrepen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Dia?s in Oudebildtzijl
Maandagmiddag 8 oktober om 14.00 uur zal Stichting Bildts Aigene u prachtige oude beelden en foto?s laten zien van Oudebildtzijl en omstreken. Het is zeer de moeite waard! Ook gasten zijn van harte welkom! De kosten voor deze middag zijn € 2.50. Dit is inclusief een kopje thee en koffie met koek.
Komt allen naar het lokaal achter de V.E. kerk

Hobbymarkt
Zorgcentrum het Bildt en Stichting Welzijn Ouderen het Bildt organiseren een gezellige hobbymarkt
Dit jaar wordt de hobbymarkt gehouden op zaterdag 24 november 2018 in Beuckelaer te St. Annaparochie.
Stadhouders gevraagd!
Hebt u een mooie verzameling of een leuke hobby meldt u dan aan voor deze gezellige markt. Opgave zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór
1 november a.s.bij SWO het Bildt, tel. 0518-402778. Of via de mail: h.dijkstra@swohetbildt.nl 
Voor een aantal standhouders bestaat de mogelijkheid om een demonstratie te geven. Hebt u hiervoor belangstelling dan kunt u dit bij opgave vermelden.

Zondagmiddagontmoeting in MFC Ons Huis

Zondagmiddag 30 september zijn alle 55 plussers uit de gemeente het Bildt van harte welkom in MFC Ons Huis. Op deze laatste zondag van de maand is het weer tijd voor de zondagmiddagontmoeting. Gezellig bij elkaar zijn; voor een praatje of een spelletje. Natuurlijk zorgt de voorbereidingsgroep ook nu weer voor een kopje thee en koffie met wat lekkers er bij. De middag begint zoals gewoonlijk om 14.30 uur. Om mee te doen aan de middag betaalt u bij binnenkomst € 2,50.