SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

- - - - - - - - - - - - - - - -

1,04
Nij Altoenae
Vrijdag 20 april om 11.00 uur is er weer een dorpsetentsy in De Utwyk in Nij Altoenae.
U kunt zich tot 14 april opgeven voor deze maaltijd bij de heer O. Wijbenga, tel. 0518-402862.
De kosten zijn 11 euro per persoon.

Froubuurt
Woensdag 2 mei om 12.00 uur is er weer een dorpsetentsy in de Kijfhueck in Froubuurt.
U kunt zich tot 26 april opgeven voor deze maaltijd bij de familie van der Mossel, tel. 0518-403303 of bij de SWO
De kosten zijn 11 euro per persoon.

U bent van harte welkom!

RABOBANK CLUBKAS ACTIE

Geef ons uw stem! Als lid van Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland mag u tijdens de Rabobank clubkas campagne stemmen op Stichting Welzijn Ouderen het Bildt.
Meer stemmen betekent meer geld voor onze stichting. Als u rekeninghouder en lid bent van de Rabobank dan heeft u het recht om uw stem uit te brengen. Stem dan op ons! Alvast onze hartelijke dank. Dit kan van 28 maart t/m 6 april via www.rabobank.nl/lnwf

4 mei herdenking
3,28
Indië?veteranen en Martijn Rosier
De herdenking is, net als in voorgaande jaren, in het voormalige gemeentehuis te St. Annaparochie!
Veteranencomité het Bildt houdt op vrijdag 4 mei om 16.00 uur in het voormalige gemeentehuis te St. Annaparochie een herdenkingsbijeenkomst. De omgekomen kameraden in Indië in de jaren 1945-1950 zullen worden herdacht en ook Martijn Rendert Rosier, die op 26 augustus 2007 is omgekomen in Afghanistan.
Namens de Bildtse veteranen zullen bloemstukken worden gelegd bij de herdenkingsmonumenten. Door een vertegenwoordiger van de gemeente zal een bloemstuk worden gelegd bij de plaquette ter nagedachtenis aan de drie verzetsmensen die in 1944 zijn gefusilleerd. De slachtoffers behoorden tot de verzetsgroep die in september 1943 een nachtelijke overval op het gemeentehuis te St. Annaparochie hebben gepleegd, waarbij het bevolkingsregister werd meegenomen en later vernietigd.

Een ieder is hierbij uitgenodigd om bij de herdenking aanwezig te zijn.

Verhaal van de schrijfgroep
door Geertsy Wybenga


Streken.
Fan 't woord streken kinne je alle kanten út dink. 't Kinne streken weze fan 't reedrijen, 't kinne streken an 'e lucht weze,  't kinne  streken op 'e dyk weze maar 't kinne ok streken weze die't je met 'n een of meer persoanen úthale. Foor dat lêste hew ik maar koazen. As kines mochten je indertiid ok wel 's wat úthale. Wij hadden derfoor an 'e Ouwe-Dyk alle kâns. Een skrikke late befoorbeld deur inenen út 'e staig weg te kommen at d'r een lâns fytste. Die skrok fansels en dan waar 't "smirge kines wille jim dat wel 's late, je skrikke je doad".
Wij lache fanselst. Maar ok hewwe wy wel 's 'n lege beurs op 'e dyk laid en at een die dan oppakke sou dan trokken wy gau an 't toutsy soadat de beurs fort waar at hij of sij him pakke wou. Wij laaien mooi in 'e wâl en dêr hadden se niet altyd erg in. At je ouwer worre gaan die streken d'r meestal niet helendal út. Doe't wy krekt trout waren mocht ik graag bakke. Oven waar d'r niet, dus in 'n bakpan, ok wel wonderpan noemd, op 't een pits petrôlystelty koekys bakke. Duurde lang maar 't lukte. Ok taart worde der in bakt.
Skoanmim waar jareg en ik sou 'n taart bakke. Dat deen ik ok maar in 'n ander doasy stopte ik gyn taart maar 'n baksel fan klaai en stenen. Leek krekt echt. 'n Bitsy slagroom deen wonderen. Se nom my dat niet in dank ôf, waar lilk en doe't de echte taart op 'e tafel kwam waar 't nag niet over. Ik had 't goed bedurven.

Een fan de mooiste hew ik altyd fonnen dat ik met Stannemet foor 't eerst myn fals gebit d'r in had. Ik had de mônd fol. Die waar al wat weken leeg weest en ik had met de tannedokter ôfpraat foor Stannemet kon ik de tannen ophale. Met 'e lege mônd na Stannemet dat kon niet, at je nag in 'e twintig binne. Dat gebeurde ok, maar o wee, dat waar wat. Maandegs waar d'r teneel bij Lautenbach op 'e saal. Prate gong moeilik en danse nadat 't teneel ôflopen waar niet fijn, de mônd waar dos nag wel pynlik. Piet van Dijk kwam fan ônderen ôf met 'n bordsy met 'n gebit d'r op. Hij komt foor my staan en froeg: "mist ok wat, deuze tannen fon ik ônder bij 't hússy dink meskien hest se ferloren". Nou dan motte je lache en de hele ploech wêr at wy bijsatten ok fansels. En lache kon ik hest niet met die mônd fol. De tannen had-y wel fonnen waren ôfspoeld en op 'n bordsy laid fan wie at se waren hore je later en die persoan had alles ôfsocht. Lautenbach wist d'r fan dus kwam alles wat dat betreft weer op syn poatsys terecht.

Iis Andringa kon d'r ok wat met. Wij speulden met de korstiiddagen altyd teneel. Bij de eerste opfoering kwam-y in 'e kleedkamer in in syn ondergoed. Hij saai: "ik hew thús de boel maar útdeen bin ik hier wat eerder klaar". Allegaar mosten wy ferskriklik lache fansels, met deur de senuwen, maar later bleek hij had 't krekt foor at-y de kleedkamer inkwam útdeen. Mooie herinnerings an al deuze streken.