SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Amerikaanse maaltijd in Beuckelaer

Op woensdag 20 september is er gelegenheid om aan een gezamenlijke maaltijd deel te nemen in Beuckelaer. Om 11.30 uur bent u welkom in het restaurant waar u een drankje krijgt geserveerd.
0,80
Deze keer maken de koks een Amerikaanse maaltijd klaar.
Wat het zal zijn is nog een verrassing. U komt toch ook gezellig mee-eten? U bent van harte welkom!
U betaalt € 11,00 voor de complete maaltijd. Dit bedrag kunt u bij binnenkomst betalen. Voor opgave belt u (vóór 13 september) naar de SWO.

Beweeg-uurtje in de Beweegtuin
2,42
Bij Zorgcentrum de Beuckelaer is een prachtige beweegtuin. Het doel van zo?n 'actieve' tuin is om ouderen (meer) in beweging te krijgen. De oefeningen die gedaan kunnen worden op de beweegtoestellen zijn goed voor de spieren en het evenwicht. Elke woensdagmorgen in de zomermaanden als het weer het toelaat is er van 10.00 ? 10.30 uur gelegenheid
om o.l.v. de buurtsportcoach samen te bewegen. Komt u ook eens langs? Na de beweegactiviteiten in de buitenlucht is er voldoende tijd om gezellig met elkaar te koffiedrinken.

Bridgecursus
1,06
Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan je veel plezier kunt beleven. Iedereen kan leren bridgen en je kunt het tot op hoge leeftijd spelen. Bridgen helpt om je hersenen actief te houden, maar is ook gezellig en nuttig voor de sociale contacten. Vanwege groot succes van het vorige seizoen gaat er bij genoeg deelname opnieuw een cursus van start voor beginners op vrijdagmiddag 6 oktober in MFC Ons Huis. Hebt u belangstelling dan kunt u contact opnemen met de SWO.

Bridgeclub
In het nieuwe seizoen 2017-2018 is er een bridgeclub actief iedere 2 weken op woensdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in MFC Ons Huis. Te beginnen op 13 september. Graag opgeven, liefst in paren bij: F. van der Meer, Hotze Buwaldastraat 21. Tel. 0518-851005.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Het nieuwe SWO seizoen is op maandag 4 september van start gegaan. Bij alle 55 plussers in de gemeente het Bildt is het informatieboekje bezorgd waarin de activiteiten en het cursusaanbod staat dat u, in het komende seizoen, door de SWO wordt aangeboden. Bovendien vindt u in het boekje informatie over organisaties en diensten. Een handig boekje om te bewaren! Mocht u onverhoopt geen boekje hebben ontvangen neem dan gerust even contact op. Wij zorgen er dan voor dat u alsnog een boekje krijgt. Om mee te kunnen doen aan de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de SWO. Wel kunt u donateur worden van de Stichting.

Grootste gehaakte deken.
In 2018, het jaar waarin Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa is moet hij af zijn: de grootste gehaakte deken van de wereld. Het kleed staat symbool voor mienskip en verbinding, voor en door iedereen, jong en oud. Natuurlijk is er veel garen voor nodig, daarom: 'wie heeft voor ons nog restjes garen?' Iedereen is van harte welkom op woensdag 
11 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur om gezellig samen grannys te haken in de bibliotheek te Sint Annaparochie of om resten garen te brengen. U/je kunt natuurlijk thuis alvast grannys haken, deze kun je inleveren bij de bibliotheek of bij SWO in Sint Annaparochie of bij Klaske Wijbenga in Sint Jacobiparochie. Wilt u/wil je mee doen? Hebt u/heb je garen over of  haaknaalden die we kunnen gebruiken? Voor meer informatie kunt u/kun je contact opnemen met SWO Het Bildt tel. 0518-402778 of met Klaske Wijbenga tel. 0518-491057

1,33

Busreisje Oudebildtzijl
0,44Op woensdag  20 september organiseert het Plaatselijk Comité van
Oudebildtzijl voor u een middagtocht naar Luttelgeest en omgeving.
Alle senioren van Oudebildtzijl worden uitgenodigd om mee te gaan,
maar ook oud Ouwesylsters of andere belangstellenden zijn van harte welkom!
Een prachtige gelegenheid om weer eens een gezellige middag door te
brengen met oude bekenden of dorpsgenoten.

Programma:
koffie / thee met gebak
Bezoek fruitboerderij Verhage, rondleiding, dia?s, proeverij.
Rondrit in de omgeving
Diner

Vertrek: 13.00 uur vanaf de Pijp
Terugkomst: 20.00 uur
Kosten: € 50,00 per persoon

Opgeven kan t/m 13 september bij:
Tettsje de Vries, tel. 0518-421675 of Marijke Post, tel. 0518-421504

Cursus Engels
Heeft u Engelstalige (klein) kinderen en/of familie in het buitenland? Of bent u misschien gewoon geïnteresseerd in de Engelse taal? Dan bent u welkom in één van de drie groepen die vanaf 13 en 15 september weer van start gaan met de Engelse cursus. Wilt u er meer over weten of wilt u zich opgeven neem dan contact op met de SWO
1,21

Rijvaardigheidsdag
1,55
Op woensdag 27 september van 9.00 uur tot 12.00 uur wordt er in het MFC te  St.-Annaparochie een rijvaardigheidsdag georganiseerd. Deze dag bestaat uit een aantal onderdelen: theorie, een praktijkrit, een ogentest en een reactietest en is onder leiding van Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Er is geen enkele reden voor examenvrees. Het is juist de bedoeling dat u nog vele jaren verantwoord en met plezier autorijdt. Deze rijvaardigheidsdag wordt u aangeboden door gemeente het Bildt. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Hebt u belangstelling neemt u dan contact op voor 20 september met de SWO.

Leren werken met de computer. (4 lessen)
Deze cursus is bijzonder geschikt voor iedereen die wil beginnen met de computer of zelf al wat bezig is maar de echte basishandelingen nog niet goed onder de knie heeft.
In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: wat heb je nodig; werken met de Windows Verkenner om op je computer je zaken weer terug te vinden;
internetten;e-mailen; hoe zet je een nieuw programma op de pc en nog een paar andere zaken. Kortom na deze cursus kunt u zich wat beter bewegen op de digitale snelweg.
De cursus wordt gehouden op donderdagochtend 4, 11, 18 januari en 1 februari 2018 van 09.30 tot 11.30 uur in het computerlokaal van de SWO in MFC Ons Huis.