SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


1,75

 

Pubquiz SWO het Bildt!


Een pubquiz is een quiz die normaal gesproken in een pub of café wordt gehouden. Kandidaten beantwoorden in teamverband vragen die door een quizmaster gesteld worden. De quiz bestaat uit verschillende rondes. De vragen kunnen over van alles en nog wat gaan, bijv: Geschiedenis, muziek, film, landen, sport en actueel. De 3e pubquiz zal worden gehouden in MFC Ons Huis op 30 januari 2020 om 14:30 uur. De deelnemers hebben 1 minuut om de vraag te beantwoorden. Het team dat de meeste punten haalt is winnaar. En voor de winnaars is er natuurlijk een leuke prijs! Wij verwachten dat het een gezellige en fanatieke middag wordt! Wilt u meedoen? Geef dan een groepje van 3 tot 5 personen op bij de SWO. Tel. 0518-402778 of email: 
h.dijkstra@swohetbildt.nl . Kunt u geen team bijelkaar krijgen, dan kunt u zich ook alleen opgeven! Wij vormen dan een groep voor u. Opgeven kan tot en met 24 januari 2020. De kosten bedragen € 2,50 p.p. dit is inclusief een bakje koffie of thee.Wij zien u graag komen.

1,04

Froubuurt Met nander ete in aigen dorp

Woensdag 12 februari  om 12.00 uur is er weer een dorpsetentsy in de "Kijfhueck" in Froubuurt. U kunt zich tot 6 februari opgeven voor deze maaltijd bij de familie van der Mossel, tel. 0518-403303 of bij de SWO, tel. 0518-402778. De kosten zijn € 11,-- per persoon. U bent van harte welkom!

1,34

Oproep aan de Sint Jabuursters
'De Iest'  is op zoek naar nieuwe biljarters. In 't Beerdhuus is er elke dag de mogelijkheid om te gaan biljarten of te kaarten. En u hoeft daarvoor zeker niet de beste te zijn, want meedoen is voor ons allen belangrijker dan winnen. Op donderdagmiddag is er het competitie biljart. Ook worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd en worden er partijen gespeeld tegen verschillende biljartclubs uit andere dorpen. U kunt in ieder geval dagelijks terecht in de soosruimte in 't Beerdhuus voor een partijtje biljart, of een kaartje te leggen, maar gewoon even bijpraten kan natuurlijk ook. Twijfelt u nog, kom dan gerust een keer langs om een kijkje te nemen in de soosruimte, u bent in ieder geval van harte welkom.  Graag tot ziens! Het bestuur van de soos ?De Iest?.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven

1,22

Gezamenlijke maaltijd in "Beuckelaer"

Op woensdag 22 januari is er gelegenheid om aan een gezamenlijke maaltijd deel te nemen in Beuckelaer. Om 11.30 uur bent u welkom in het restaurant waar u een drankje krijgt geserveerd. Daarna kunt u genieten van verschillende hartige taarten, dat wordt vast weer genieten. U komt toch ook gezellig mee-eten? U bent van harte welkom! U betaalt € 11,00 voor de complete maaltijd. Dit bedrag kunt u bij binnenkomst betalen. Voor opgave belt u (vóór 17 januari) naar de SWO, tel. 0518 402778.

1,28

Gezellig met z'n allen in de bus naar de handwerkbeurs in Zwolle op 13 februari 2020

Alweer voor de 17e maal vindt de Handwerkbeurs plaats in de IJsselhallen te Zwolle. De Handwerkbeurs is de grootste beurs in Europa op het gebied van textiele hobby's. Op deze beurs met meer dan 200 stands vind je alles op het gebied van breien, haken, borduren, quilten, naai- en borduurmachines, vilt, zelfmaakmode, kralen en sieraden, spinnen en weven, textiel, kantklossen en nog veel meer. Naast de vele stands zijn er ook workshops en demonstraties.

Wanneer:  Donderdag 13 februari
Vertrek:    ± 9 uur, opstapplaatsen volgen per brief
Kosten:     € 36,50 (incl. entree)
Betalen aan: SWO het Bildt, rek. nr. NL53 RABO 0130 1913 37
Opgave:  voor 6 februari bij de SWO, tel. 0518-402778

Bijeenkomsten:

St. Annaparochie "Kennismakingsles Tekenen"

Doe mee met de kennismakingscursus tekenen voor volwassenen. Docente Bianca de Gier leert u de basisprincipes van het opzetten van een tekening. Daarbij gaat het vooral om goed leren kijken. U gaat werken met onder andere potlood, houtskool en pastelkrijt. Er is aandacht voor vorm, schaduw, diepte en licht/donker. De cursus bestaat uit 2 lessen van 2 uur en is op maandagochtend 20 en 27 januari van 9.30 - 11.30 uur. De cursus wordt gehouden in MFC Ons Huis in het lokaal van Seewyn, de kosten zijn € 40,- (excl. materialen). Hebt u belangstelling dan kunt u zich opgeven bij: Seewyn Kunsteducatie, de Bibliotheek of bij SWO het Bildt.

Minnertsga "Lezing"

Op dinsdag 21 januari komt Tineke de Jong uit Sint Annaparochie. Zij zal alles vertellen over de Wereldwinkel in Sint Annaparochie, ook zal ze producten meenemen. Het comité wil u van harte uitnodigen om deze bijeenkomst bij te wonen. De middag begint om 15.00 uur in de Twaskar. Uw bijdrage voor deze middag is € 3,50 dit is inclusief een kopje thee en koffie met wat lekkers. Neemt u gerust iemand mee want iedereen is van harte welkom!

Vrouwenparochie "Lezing"

Op dinsdagmiddag 21 januari is iedereen van harte welkom in De Kijfhûeck. Aalzen en Hannie de Haan uit Minnertsga zullen vertellen over hoe het ging en nu gaat met het ophalen van melk bij de boer. "Van Paardenkracht naar PK?s". Ook laten zij hierbij prachtige beelden zien. Het comité wil u van harte uitnodigen voor deze middag. Neem gerust iemand mee, iedereen is van harte welkom! De middag begint om 14.30 uur, de kosten voor deze middag zijn € 3,= dit is inclusief een kopje koffie/thee met koek.

St. Annaparochie "Zondagmiddagontmoeting"

Zondagmiddag 26 januari zijn alle 55 plussers uit de gemeente het Bildt van harte welkom in MFC Ons Huis. Op deze laatste zondag van de maand is het weer tijd voor de zondagmiddagontmoeting. Gezellig bij elkaar zijn; voor een praatje of een spelletje. Natuurlijk zorgt de voorbereidingsgroep ook nu weer voor een kopje thee en koffie met wat lekkers er bij. De middag begint zoals gewoonlijk om 14.30 uur. Om mee te doen aan de middag betaalt u bij binnenkomst € 2,50

Oudebildtzijl "Informatieve middag" Gebiedsteam het Bildt

Gebiedsteam het Bildt! U heeft er al vast al wel eens iets over gehoord. Maar wat is dat nu eigenlijk voor een team. Wat kan het voor u betekenen en als u hulp nodig hebt hoe kunt u dan contact opnemen? Op maandagmiddag 3 februari komen medewerkers van het gebiedsteam naar Oudebildtzijl om u daarover te informeren. De middag begint om 14.00 uur in het lokaal achter de kerk van de VEG. Uw bijdrage voor deze middag is € 2,50  dit is inclusief een kopje thee en koffie met koek. Alle belangstellenden zijn welkom!

Minnertsga "lezing"

Op dinsdag 4 februari komt de heer Jelke Tigchelaar uit Gorredijk en zal een lezing houden over het dagelijkse leven en werken, bijzondere gewoonten en ontmoetingen in Nepal. Hoe viert men bijv. een verjaardag, moederdag en dierendag. Het comité wil u van harte uitnodigen om deze bijeenkomst bij te wonen. De middag begint om 15.00 uur in de Twaskar. Uw bijdrage voor deze middag is € 3,50 dit is inclusief een kopje thee en koffie met wat lekkers. Neemt u gerust iemand mee want iedereen is van harte welkom!

Sint Jacobiparochie "film"

Ook dit jaar organiseert het Plaatselijk comité voor u een filmmiddag op donderdagmiddag 6 februari om 14.30 uur in 't Beerdhuus. Er wordt deze middag een prachtige film voor u gedraaid. Voor meer informatie over de film kunt u contact opnemen met Annie Schiphof, tel. nr. 491937. Uw bijdrage voor deze middag is € 2,50 dit is inclusief een kopje thee en koffie met koek. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Iedereen is van harte welkom.

Inloopmiddag/ontmoetingsplaats voor uw vragen op digitaal gebied

1,16


De SWO het Bildt en Bibliotheek Noord Fryslan werken samen om u te helpen bij het gebruik van de computer, tablet of telefoon. De inloopmiddag is elke woensdagmiddag in het computerlokaal van de SWO (MFC Ons Huis). Dus heeft u vragen over het gebruik van uw computer, tablet of telefoon, het downloaden van een app of bepaalde instellingen, loop dan gerust binnen. U hoeft geen afspraak te maken. Vrijwilligers zitten op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur voor u klaar! U bent welkom!

Stamboomonderzoek
Altijd al willen weten waar uw voorouders hebben geleefd en gewoond en wat hun beroep was? Of nieuwsgierig naar het ontstaan van uw achternaam? Misschien vocht een voorvader mee in het leger van Napoleon, of zat er iemand in de gevangenis. U komt erachter met stamboomonderzoek. Allemaal mogelijkheden die je aan kunt treffen als je je in de geschiedenis van je familie verdiept. Om te achterhalen wat er zich in vroeger tijden heeft afgespeeld duiken we met elkaar in de wereld van de genealogie. In een tweetal bijeenkomsten zal Anneke Westerhuis iets vertellen over de mogelijkheden van stamboomonderzoek. U leert over het opzetten van stamboomonderzoek, over waar te beginnen en hoe te zoeken. Verder wordt er iets verteld over de verschillende vormen van stamboomonderzoek en de regels rondom privacy. De bijeenkomsten zijn in de bibliotheek op vrijdag 7 en vrijdag 21 februari, van 9.30 tot 12.00 uur. De kosten per bijeenkomst zijn € 7,50 maar bent u lid van de bibliotheek dan is het € 5,=, dit is inclusief koffie of thee. Bent u ook enthousiast over deze manier van vrijetijds besteding, dan kunt u zich aanmelden bij de bibliotheek, tel. 088-165 6123 of de SWO, tel. 0518-402778.