SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Wandelen
1,94
Wilt u graag actief bezig zijn in de buitenlucht? Dan kunt u zich aansluiten bij een groepje wandelaars. Op de donderdagochtend om 10.00 uur komen de wandelaars voor het gemeentehuis bij elkaar. Ze bepalen ter plekke de route en in overleg de afstand die zal worden afgelegd. Het gaat niet zozeer om de prestatie maar om gewoon lekker in beweging te zijn. Na de wandeling is er nog tijd om  gezellig met elkaar nog even een kopje koffie te drinken. Doet u ook mee?

 Gezamenlijke maaltijd in Beuckelaer

Op woensdag 4 juli is er gelegenheid om aan een gezamenlijke maaltijd deel te nemen in Beuckelaer. Om 11.30 uur bent u welkom in het restaurant waar u een drankje krijgt geserveerd.
Deze keer zal de maaltijd in het teken staan van Culturele Hoofdstad 2018. Wat het zal zijn is nog een verrassing. U komt toch ook gezellig mee-eten?
U bent van harte welkom! U betaalt € 11,00 voor de complete maaltijd. Dit bedrag kunt u bij binnenkomst betalen. Voor opgave belt u (vóór 28 juni) naar de SWO.
1,78

0,64

Dankzij de scootmobiel is het mogelijk om mooie tochten in de omgeving de maken. Maar waarmee dient u rekening te houden, wanneer u op pad gaat? Om u dat te vertellen en te laten zien organiseert Stichting Welzijn Ouderen samen met Stichting Bevordering Verkeerseducatie een middag speciaal voor de scootmobielrijders. Ook zal er een tochtje worden gemaakt door de omgeving.  Tijdens deze tocht ligt de nadruk op veilige verkeersdeelname. Dit alles gebeurt in een gemoedelijke en ontspannen sfeer, maar wel door deskundige medewerkers en scootmobielinstructeurs. Deze middag wordt gehouden op woensdagmiddag 11 juli, van 13.30 tot ± 16.30 uur, in en rond het MFC Ons Huis te St. Annaparochie. Doordat de tocht volledig vergoed wordt door de gemeente Waadhoeke, zijn er voor u geen kosten aan verbonden.

Voor opgave belt u vóór  7 juli naar de SWO, tel. 402778. Een mailtje sturen kan ook naar: h.dijkstra@swohetbildt.nl

En als u kennis heeft gemaakt met de scootmobiel kunt u ook deelnemen aan de Bildtse motermuzen. U bent ze vast wel eens tegengekomen want zo langzamerhand zijn ze een begrip geworden; de Bildste motermuzen. Midden vijftigers, eind zestigers, een stel zeventigers, een tachtiger en zelfs een begin negentiger met allemaal hetzelfde doel voor ogen: op hun scootmobiel genieten met hoofdletters. Op de woensdagmiddagen vanaf MFC 'Ons Huis' van 13.30 uur tot ± 16.00 uur even je zinnen verzetten. Een kwartiertje klagen mag best hoor, maar daarna maken we er een gezellig middag van. Frisse lucht happen, een stuk zelfvertrouwen krijgen, op de hoogte blijven van dat wat er allemaal om je heen speelt en onderweg is er tijd voor een kopje koffie met wat lekkers. Rijdt u ook scootmobiel en bent u na het lezen van dit bericht ook enthousiast geworden? Dit lijkt ons niet meer dan logisch en u kunt, door met Betty Drost-Kamstra te bellen, een afspraak maken voor een, geheel vrijblijvend, proefritje met de muzen. Haar telefoonnummer is 0518 ? 491471.
Ant kikes?

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Zomertijd
Tijdens de komende periode zal de SWO rubriek niet elke week in de Bildtse Post staan. Zodra er nieuwe activiteiten zijn zullen wij dit via de rubriek aan u melden.
Vanaf half augustus houden we u via deze rubriek weer elke week op de hoogte van de SWO activiteiten. Ook kunt u eind augustus het nieuwe informatieboekje van de SWO tegemoet zien. Het kantoor van de SWO is tijdens de zomerperiode niet gesloten maar zal wel minder goed bereikbaar zijn. U kunt altijd een bericht achterlaten op het antwoordapparaat.
Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Hobbymarkt
Zorgcentrum het Bildt en Stichting Welzijn Ouderen het Bildt organiseren een gezellige hobbymarkt
Dit jaar wordt de hobbymarkt gehouden op zaterdag 24 november 2018 in ?Beuckelaer? te St. Annaparochie.
Stadhouders gevraagd!
Hebt u een mooie verzameling of een leuke hobby meldt u dan aan voor deze gezellige markt. Opgave zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór
1 november a.s.bij SWO het Bildt, tel. 0518-402778. Of via de mail: h.dijkstra@swohetbildt.nl 
Voor een aantal standhouders bestaat de mogelijkheid om een demonstratie te geven. Hebt u hiervoor belangstelling dan kunt u dit bij opgave vermelden.

 

 

SWO Zomerontmoeting!
2,37

Voor de senioren die de vaste activiteiten missen in de zomerperiode organiseert de SWO de zomerontmoetingen. Deze worden gehouden op de dinsdagmiddag vanaf juni en in de maanden juli en augustus. Een middag om gezellig bij elkaar te zijn! Op vrijwel alle middagen is er gelegenheid om gezelschapsspelen te doen. Daarnaast staan er diverse activiteiten op het programma, zoals: koersbal, BINGO, knutselen, verhalen en muziek en een gezamenlijke maaltijd.

De middagen worden gehouden in het MFC Ons Huis. U bent welkom van 14.00 uur tot ± 16.30 uur. Voor deelname aan de middag betaalt u € 2.50.
U kunt dit bedrag bij binnenkomst afdragen. Een kopje thee en koffie met wat lekkers is bij de prijs inbegrepen.
De eerste zomerontmoeting is op dinsdag 5 juni.

U hoeft zich niet aan te melden, maar kunt zo langs komen. Wij heten u alvast van harte welkom!

Hebt u nog vragen dan kunt u bellen naar de SWO, tel. 402778  

De Grootste Gehaakte Deken ter wereld

1,48
Haak maar aan! Het was een groot succes. Heel veel mensen hebben enthousiast meegewerkt aan de grootste gehaakte deken. Ook op het Bildt waar de SWO samen met de Bilbliotheek het project vorm heeft gegeven. In juli worden de dekens uitgelegd in het park Vijversburg (bos van Ypey) in Tytsjerk. De SWO organiseert een uitstapje zodat u het resultaat met eigen ogen kunt bewonderen. Er zijn verharde paden in het park. Heeft u een rollator nodig bij het lopen dat kan deze mee in de bus.

Het reisje is op zaterdag 14 juli 2018

Vertrek:        13.00 uur vanaf MFC Ons Huis St.-Annaparochie
Opgave:        vóór 7 juli bij de SWO, tel.nr. 402778
Kosten:          € 16,= per persoon
                                                                                
We hopen zo rond 17.00 uur weer terug te zijn.
                         
Te betalen aan:  SWO het Bildt, rek. nr. NL53 RABO 0130 1913 37
Graag uw naam vermelden bij de overboeking.

Beweeg-uurtje in de Beweegtuin
Iedere woensdagmorgen  is er van 10 uur tot half 11 weer een beweeg uurtje onder begeleiding van de buurtsportcoach. 
De beweegtuin is bij Zorgcentrum het Bildt. Na afloop is er een kopje koffie.
2,42

Forel vissen
2,26
Vrijdagmorgen 10 augustus kunt u een uitstapje maken naar de visvijvers Forel For All bij de Blikvaart in St.-Annaparochie. U kunt dan dicht bij huis gaan vissen op forel. Hengels en andere benodigdheden zijn aanwezig. Tijdens het vissen wordt de nodige uitleg gegeven. De kosten voor deze morgen zijn
€ 12,50, dit is inclusief gebruik van het materiaal en koffie. De gevangen vis (het wordt voor u schoongemaakt) mag u mee naar huis nemen.

Vervoer vanaf MFC Ons Huis kan geregeld worden. Als u belangstelling hebt bel dan voor 16 mei met de SWO, tel. 0518-402778.